Vi tilbyr  en "kunnskapsbrønn" for alle som jobber med opplevelsesproduksjon. Her legger vi ut bokomtaler, diverse artikler, rapporter med ny markedskunnskap og aktuelle strategidokumenter. Tips oss gjerne om litteratur og rapporter du syns burde vært her.

Innovative Opplevelser har i løpet av ARENA prosjektet utarbeidet en rekke kunnskapshefter innen opplevelsesutvikling. Heftene baserer seg bl.a. på forskningsarbeid hvor flere av reiselivsbedriftene i Innovative Opplevelser har bidratt som forskningsobjekt og pilotbedrifter. Forskningsprogrammet Opplevelser i Nord har hatt en stor betydning for at man har fått opp kunnskapsgrunnlaget og tilgjengeliggjort dette for aktørene i den opplevelsesbaserte delen av reiselivsnæringen.

Bokomtaler

Rapporter