Innovative Opplevelser er et samarbeid mellom næringslivet ved bedriftene i klyngen, virkemiddelapparatet, og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Bedriftene som deltar i næringsklyngen holder til i  Nordland, dvs i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Helgeland samt på Svalbard. 

 

Det største potensialet for videre verdiskapning hos bedriftene ligger i å skape attraktive og verdifulle opplevelsesprodukter. Klyngebedriftene i Innovative Opplevelser jobber mot et felles mål ; ”Sammen skal vi begeistre våre gjester med opplevelsesprodukter i verdensklasse”.Naturen rundt oss spiller opp til verdensklasse, og det er det vi som reiselivsaktøer også må levere. Med våre potensialer innen natur- kulturog måltidsopplevelser har vi, de 45 bedriftene i nettverket Innovative Opplevelser, jobbet med å utvikle oss overfor kresne nasjonale og internasjonale gjester.Målet er vekst gjennom innovasjon og samarbeid. Forbildet er gulljentene våre i håndball, de er både gode enkeltspillere og et uslåelig lag sammen. Vårt mål er å vinne kampen om fremtidens gjester ved å UTVIKLE, SELGE og LEVERE meningsfylte og minnerike opplevelser. Vårt felles mantra er; “Vi gir oss ikke før det er så bra at gjestene får gåsehud”.

4-år som nasjonalt ARENA-prosjekt

Etter 4 år som ARENA-prosjekt ble Innovative Opplevelser evaluert av Oxford Research, og de gir en god porsjon ros (sitat):

«ARENA Innovative Opplevelser vurderes av Oxford Research som et svært vellykket Arena-prosjekt. Til tross for at prosjektet gjennomføres i reiselivsbransjen, som preges av små, lite forskningstunge bedrifter er måloppnåelsen stor og bedriftenes rapporterte nytte betydelig. Effekten på bedriftene som har vært aktive i Arena-prosjektet er vesentlig. Kompetansetilførselen har styrket og profesjonalisert bedriftene, som er blitt svært bevisste på innholdet i opplevelsesproduktet som tilbys. Bedriftene er blitt mer innovative som et resultat av Arenaprosjektet, og forskning ligger til grunn for innovasjonsaktiviteten. Bedriftenes positive holdning til nettverkssamarbeid som utviklingsstrategi er solid befestet.» «InnOpp er solid forankret blant FoU-aktørene som deltar i prosjektet, og en rekke FoU-prosjekter er gjennomført i regi av eller med støtte fra Arena-prosjektet. Prosjektene er initiert delvis av bedriftene selv og delvis av FoU-aktørene og prosjektleder, og deres relevans for bedriftsporteføljen har vært god. Den utviklede kompetansen er formidlet til bedriftene blant annet gjennom nettverkssamlinger, og bedriftene har aktivt anvendt kompetansen i sin forskningsbaserte innovasjon. Bedriftene er betydelig mer innovative ved avslutningen enn ved oppstarten av Arena-prosjektet».

Oxford Research rapport

Innovative Opplevelser er videreført

Allerede i 2008 ble organisasjonen som «eier» selve ARENA prosjektet etablert, under navnet Innovative Opplevelser. Denne medlemsorganisasjonen er nå videreført og vi fortsetter arbeidet med å utvikle en fremtidsrettet næringsklynge av opplevelsesprodusenter, og videreføre det gode samarbeidet med FoU-miljøene og virkemiddelaktørene. Visjonen "sammen skal vi begeistre våre gjester med opplevelsesprodukter i verdensklassen" står fast.

I praksis betyr det videreføring av nettverksaktiviteter som:

  • Norsk Opplevelseskonferanse
  • Studieturer
  • Nettsider & nyhetsbrev
  • Felles kompetanse- og utviklingstiltak for medlemmene
  • Deltakelse i 2-5 større felles innovasjons- og utviklingsprosjekter.
  • Samarbeid med bedriftsnettverk, FoU-miljøer og andre etablerte utviklingsprosjekter.

Nettverket vil også ha deltakelse i råd og utvalg som berører viktige saker for den videre utviklingen av det opplevelsesbaserte reiselivet i nord. Er du en opplevelsesprodusent som både liker å være god enkeltspiller og en god lagspiller? Da ønsker vi deg med på den videre ferden! Nettverket har nå 60 medlemsbedrifter og vi ønsker fortsatt flere velkommen. Medlemskapet vil både bestå av en kontingent (fra kr. 3.500,- til kr. 10.000,- pr. år + mva) og en egeninnsats i form av timer.